آسان آشپز

محصولات دسته 'ترولی تشریفات'

 • ترولی چمدان بر VIP

  ترولی چمدان بر VIP - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی سرو نوشیدنی VIP

  ترولی سرو نوشیدنی VIP - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی گازی (فلامبه)

  ترولی گازی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی سرو نوشیدنی

  ترولی سرو نوشیدنی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • هات باکس ( وارمر ) روم سرویس

  هات باکس ( وارمر ) و ترولی روم سرویس - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی روم سرویس

  ترولی روم سرویس و وارمر - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی دو طبقه چوبی سرو نوشیدنی

  ترولی سرو نوشیدنی دو طبقه چوبی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی دو طبقه چوبی سرو نوشیدنی

  ترولی سرو نوشیدنی 2 طبقه چوبی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی کافی شاپ

  ترولی کافی شاپ - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی سرو نوشیدنی

  ترولی سرو نوشیدنی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی حمل بار

  ترولی حمل بار - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی چمدان بر دوچرخ

  ترولی چمدان بر دوچرخ - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی چمدان بر توریستی

  ترولی چمدان بر توریستی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی چمدان بر VIP

  ترولی چمدان بر VIP - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی 3 طبقه چوبی سرو نوشیدنی

  ترولی سرو نوشیدنی 3 طبقه چوبی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی 3 طبقه چوبی سرو میوه و نوشیدنی

  ترولی سرو نوشیدنی 3 طبقه چوبی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

برای سفارش نیاز به کمک دارید ؟
 • تماس بگیرید : 0935-447-4659
 • به ما ایمیل بزنید : info@asanashpaz.com
 • و برای ما پیام بگذارید فرم تماس