آسان آشپز

محصولات دسته 'تجهیزات هتل'

 • سطل زباله

  سطل زباله - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • سطل زباله چوبی

  سطل زباله چوبی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • جا مجله ای

  جا مجله ای - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • جا مجله ای

  جا مجله ای - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • جا مجله ای

  جا مجله ای - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • جا روزنامه ای نقره ای

  جا روزنامه ای - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • جا روزنامه ای طلایی

  جا روزنامه ای - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • تریبون

  تریبون - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی غذا

  ترولی غذا - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی سرو نوشیدنی VIP

  ترولی سرو نوشیدنی VIP - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی گازی (فلامبه)

  ترولی گازی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی خانه داری تک کیسه

  ترولی خانه داری تک کیسه - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی خانه داری 2 کیسه

  ترولی خانه داری 2 کیسه - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • طناب استند جداکننده قرمز مخملی

  طناب استند جداکننده - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • طناب استند جداکننده طلایی کنفی

  طناب استند جداکننده - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • طناب استند جداکننده قرمز کنفی

  طناب استند جداکننده کنفی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی سرو نوشیدنی

  ترولی سرو نوشیدنی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • هات باکس ( وارمر ) روم سرویس

  هات باکس ( وارمر ) و ترولی روم سرویس - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی روم سرویس

  ترولی روم سرویس و وارمر - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی دو طبقه چوبی سرو نوشیدنی

  ترولی سرو نوشیدنی دو طبقه چوبی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

برای سفارش نیاز به کمک دارید ؟
 • تماس بگیرید : 0935-447-4659
 • به ما ایمیل بزنید : info@asanashpaz.com
 • و برای ما پیام بگذارید فرم تماس