آسان آشپز

محصولات دسته 'ترولی نظافت'

 • ترولی لاندری

  ترولی لاندری - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی نظافت

  ترولی نظافت - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی نظافت 2 کیسه سطل دار

  ترولی نظافت 2 کیسه سطل دار - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • تی شور PVC

  تی شور PVC - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • تی شور تک لگنه PVC

  تی شور تک لگنه PVC - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • تی شور دو لگنه فلزی

  تی شور دو لگنه فلزی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی مخصوص حمل لباس

  ترولی مخصوص حمل لباس - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی لاندری فلزی

  ترولی لاندری فلزی - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی زباله 2 کیسه

  ترولی زباله 2 کیسه - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی زباله تک کیسه

  ترولی زباله تک کیسه - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی 2 کیسه

  ترولی 2 کیسه - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی تک کیسه با سطل شستشو

  ترولی تک کیسه با سطل شستشو - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

 • ترولی خانه داری 2 کیسه

  ترولی خانه داری 2 کیسه - مشاوره ، طراحی و تجهیز تخصصی هتل ، تالار ، رستوران و...

برای سفارش نیاز به کمک دارید ؟
 • تماس بگیرید : 0935-447-4659
 • به ما ایمیل بزنید : info@asanashpaz.com
 • و برای ما پیام بگذارید فرم تماس